fbpx
Video

Khi mình thay đổi… thì mọi thứ xung quanh mình cũng thay đổi

Khi mình thay đổi… thì mọi thứ xung quanh mình cũng thay đổi
28 Tháng Năm, 2016 Tịnh Phong
Chia sẻ của Phạm Sơn, sinh viên lớp kỹ sư tài năng, đại học Bách Khoa Hà Nội.
“Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mình hướng nội… mình học được cách hướng nội tìm bản thân, và mình bắt đầu biết phải làm gì, và dần dần, mình nói chuyện với mọi người, với người thân ngày càng cởi mở hơn, chân thành hơn…”
“Mình nhận ra rằng, khi mình thay đổi, thì mọi thứ xung quanh mình dường như cũng thay đổi …”

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận