fbpx
Video

Mình thấy chấn động ở trong tâm

Mình thấy chấn động ở trong tâm
25 Tháng Sáu, 2016 Tịnh Phong

Bạn Hoàn, bác sĩ nha khoa, đồng thời là nghệ sĩ múa của đoàn nghệ thuật Hồng Ân, chia sẻ cảm nhận của bạn khi lần đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Sách Chuyển Pháp Luân, xuất bản lần đầu năm 1995, được xem là cuốn Thiên Cổ Kỳ Thư, ai chưa đọc uổng kiếp làm người. Cuốn sách tiết lộ rất nhiều bí mật về vũ trụ và nhân thể, đồng thời trình bày một cách hệ thống và chặt chẽ những nguyên lý giúp người học có được sự khỏe mạnh từ bản chất, sự an lạc trong tâm hồn và đề cao phẩm hạnh đạo đức; và cao hơn nữa, cuốn sách chân chính chỉ dẫn giúp người học có thể tu luyện lên cao tầng.

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận