fbpx
Giới thiệu Video

Môn Khí Công Cải Biến Tâm Và Thân

Môn Khí Công Cải Biến Tâm Và Thân
2 Tháng Mười Hai, 2015 Tịnh Phong

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn (chân thực, thiện tâm, nhẫn nhịn) đem lại lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần cho hàng trăm triệu người trên hơn 140 quốc gia, đã giành được trên 2954 giải thưởng và khen tặng.

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận