fbpx
Đại Pháp hồng truyền

Món quà bất ngờ đánh thức ký ức xa xôi mà ta đã chờ mong..

Món quà bất ngờ đánh thức ký ức xa xôi mà ta đã chờ mong..
30 Tháng Bảy, 2018 Tịnh Văn

Điều tuyệt đẹp này chỉ có thể đến từ Thiên giới với một năng lượng thuần chính toát ra qua những vũ đạo. Điều tuyệt đẹp ấy đã vượt qua ranh giới các vùng lãnh thổ. Hàng trăm triệu người đang được thọ ích thoát khỏi bệnh tật khổ đau, tìm thấy ý nghĩa chân lý của cuộc đời.

 

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận