fbpx
Đại Pháp hồng truyền Video

Video về kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Việt Nam năm 2016

Video về kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Việt Nam năm 2016
14 Tháng Năm, 2016 Tịnh Phong

Việt Nam kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13-5-2016
World Falun Dafa Day in Vietnam 2016

Cùng lắng nghe chia sẻ & cảm nhận của người dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại này

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận