fbpx
Video

Nguyện ước của một doanh nhân

Nguyện ước của một doanh nhân
28 Tháng Tám, 2016 Tịnh Phong

Nguồn: Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Ninh
Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp: http://phapluan.org
Hỗ trợ tìm thông tin điểm tập và tình nguyện viên: Xem trang liên lạc →

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận