fbpx
Giới thiệu Video

Pháp Luân Đại Pháp và Giải Thưởng

Pháp Luân Đại Pháp và Giải Thưởng
23 Tháng Mười Một, 2013 Tịnh Phong

Cho đến hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 3000 giải thưởng và thư công nhận trên toàn thế giới với những lợi ích mang lại từ tinh thần, đạo đức và sức khỏe. Ông Lý Hồng Chí — Người sáng lập pháp môn, đã 5 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được Nghị viện châu Âu đề cử cho giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov. Ông đã được trao tặng giải “Tự do Tín Ngưỡng Quốc tế” của Freedom House và giải “Lãnh tụ tinh thần.” Trong “Danh sách 100 thiên tài đương đại” năm 2007, đại sư Lý Hồng Chí được xếp hạng thứ 12, là người Hoa có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới đương thời. Năm 1996, đại sư Lý và gia đình đã tới định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình “Nhân tài kiệt xuất”.

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận