fbpx
Đại Pháp hồng truyền Video

Phóng sự: Người Việt Nam nghĩ gì về Pháp Luân Công?

Phóng sự: Người Việt Nam nghĩ gì về Pháp Luân Công?
29 Tháng Mười Hai, 2015 Tịnh Phong

Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả tâm lẫn thân đồng thời đề cao khả năng miễn dịch tự nhiên của thân thể. Nhiều người Việt Nam đã được trải nghiệm điều này sau khi thực hành tu luyện một thời gian.

Phóng sự về cảm nhận của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Họ là kiến trúc sư, tiến sĩ khoa học, hoạ sĩ, giảng viên, nhân viên văn phòng, v.v. Thông qua những lời giản dị và chân thành, họ kể lại những trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời mình.

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận