fbpx
Trải nghiệm Tu luyện Video

Việt kiều ở Mỹ nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp

Việt kiều ở Mỹ nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp
8 Tháng Tám, 2018 Tịnh Văn

Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới. Ở Mỹ, những người thuộc đủ tầng lớp, màu da đều đang ngày ngày tu luyện và hưởng lợi ích. Video chia sẻ một số suy nghĩ của những người trong cộng đồng Việt kiều ở Mỹ.

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận