Blog

Tiến sĩ kinh tế Pháp:“Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác”
Chúng tôi không nghĩ Pháp Luân Đại Pháp tốt đến vậy!
Trải nghiệm Tu luyện
Chúng tôi không nghĩ Pháp Luân Đại Pháp tốt đến vậy!

Tôi đến từ vùng đông bắc Trung Quốc. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có…

Một bài thơ được ghi lại từ giấc mộng
Trải nghiệm Tu luyện
Một bài thơ được ghi lại từ giấc mộng

Tôi đã đắc Pháp từ năm 2000, nhưng thật sự bắt đầu tu luyện một cách chuyên cần thì kể…

Nghệ sĩ múa Lê Vy: Cuộc đời tôi may mắn khi tìm thấy ánh sáng chân lý của cuộc đời
Trải nghiệm Tu luyện
Nghệ sĩ múa Lê Vy: Cuộc đời tôi may mắn khi tìm thấy ánh sáng chân lý của cuộc đời

Hà Nội sau một đêm mưa dông trở nên mát mẻ và dễ chịu lạ thường. Vô tình gặp nghệ…

Ích lợi của Pháp Luân Công
Trải nghiệm Tu luyện
Ích lợi của Pháp Luân Công

Năm 1999 khi Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, hàng chục triệu học viên từ đủ mọi tầng…