fbpx

Đại Pháp hồng truyền

  • Phóng sự: Người Việt Nam nghĩ gì về Pháp Luân Công?

    Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả tâm lẫn thân đồng thời đề cao khả năng miễn dịch tự nhiên…

  • 2015-10-8-minghui-indonesia_batam-harmoni_smp_smk-falun_gong-03.jpg

    Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công tại trường Trung học Batam, Indonesia

    Hàng trăm giáo viên và học sinh Trường Trung học Batam đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công…