fbpx

Bình luận Nhân sinh

  • Phiêu bạt nơi chân trời

    Nhiều ngày trước, tôi đã ở một nơi nào đó. Một ngày nọ, trời bắt đầu mưa, cho nên tôi…