fbpx

Liên lạc

C

Chat với một tình nguyện viên
Bạn có bất cứ câu hỏi gì có thể chat trực tuyến với chúng tôi qua icon chat ở góc dưới màn hình, hoặc ấn vào đây để mở ra cửa sổ mới

F

Facebook
Mở trang Facebook của chúng tôi

[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Tất cả mọi hoạt động tập luyện Pháp Luân Công đều tự nguyện và miễn phí. Các học viên giúp đỡ nhau đều theo cơ sở tình nguyện. Sách Chuyển Pháp Luân có thể tải miễn phí trên mạng .

[/spb_text_block]
[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Kết nối với chúng tôi trên Facebook

[/spb_text_block]