Tìm điểm tập & tình nguyện viên

  Miền Bắc
Anh Thắng: 0983379070 – 0985763696
Anh Trí 0903434956
Anh Trung: 0904197958

  Miền Trung
Anh Nguyên: 0916550674
Anh Vũ: 01667023419

  Miền Nam
Anh Nghĩa: 0908294132
Anh Tú: 0918728049

Tất cả mọi hoạt động tập luyện Pháp Luân Công đều tự nguyện và miễn phí. Các học viên giúp đỡ nhau đều theo cơ sở tình nguyện và tự nguyện.

Sách Chuyển Pháp Luân có thể tải miễn phí trên mạng . Bạn cũng có thể mua bản in của sách Chuyển Pháp Luân thông qua các tình nguyện viên, tại các điểm tập hoặc thông qua mẫu ở bên.

Loading...