Tìm điểm tập & tình nguyện viên

Số điện thoại của tình nguyện viên

  Miền Bắc: Anh Thắng: 0983379070 – 0985763696 – Anh Trí 0903434956 – Anh Trung: 0904197958
  Miền Trung: Anh Nguyên: 0916550674 – Anh Vũ: 01667023419
  Miền Nam: Anh Nghĩa: 0908294132 – Anh Tú: 0918728049

Nếu bạn cần tìm điểm tập hoặc tình nguyện viên ở Hà Nội, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại ghi ở bên cạnh.

Đặt mua sách hoặc tìm thông tin ở các tỉnh khác, xin ghi ở dưới đây.

Tất cả mọi hoạt động tập luyện Pháp Luân Công đều tự nguyện và miễn phí. Các học viên giúp đỡ nhau đều theo cơ sở tình nguyện và tự nguyện.

Sách Chuyển Pháp Luân có thể tải miễn phí trên mạng . Bạn cũng có thể mua bản in của sách Chuyển Pháp Luân thông qua các tình nguyện viên, tại các điểm tập hoặc thông qua mẫu ở bên.

Loading...