fbpx

Liên lạc

Tất cả mọi hoạt động tập luyện Pháp Luân Công đều tự nguyện và miễn phí. Các học viên giúp đỡ nhau đều theo cơ sở tình nguyện. Sách Chuyển Pháp Luân có thể tải miễn phí trên mạng .